ROI

”En måling er bedre end 1.000 meninger”

En ROI måling er en systematisk målings- og evalueringsproces, der skaber data på seks niveauer til at dokumentere effekten – fx af et projekt.

Efter flere år med finanskrise er behovet for at foretage effektmålinger (ROI) steget, og i dag er den generelle holdning – der bør ikke iværksættes projekter, hvis værdien af investeringen hverken kan måles eller dokumenteres. Dette passer særdeles godt ind i tankerne bag Acumen Consulting, idet vi ønsker at dokumentere værdien af vores ydelser. Vi har derfor ekspertviden inden for området – en viden vi gerne stiller til rådighed.

En ROI måling giver bl.a. følgende fordele

  • Dokumentere resultatet
  • Et underbygget beslutningsgrundlag
  • Motiverer til forbedringer
  • Kan underbygge kvalitetsstyring