Strategiudvikling

Acumen Consulting assisterer med at udvikle den – for kunden – bedst mulige strategi

Vi tænker og handler strategisk ud fra at afklare, hvilke aktiviteter der skal vælges til, og hvilke der skal vælges fra, for at sikre at kunden opnår den bedst mulige Customer Value Proposition (CVP) i forhold til konkurrenterne.

Strategien er retningsgivende for organisationens indsats mod at opfylde visionen. Det er derfor vigtigt at denne udformes til og forankres i alle dele af organisationen, og omsættes til konkrete implementerbar handlingsplaner, der følges op. Vi ved, at man kan lære en organisation at tænke og handle strategisk. Vi kender faldgruberne og måder til at omgås disse. Vi medvirker på alle niveauer – lige fra at understøtte bestyrelser, direktioner til konkret deltagelse i implementeringsfasen.

Acumen Consulting tror ikke på, at der kun er én metode, men at der er metoder, der har et fælles udgangspunkt, og som når disse tilpasses den konkret virksomhed vil have den ønskede effekt.

Strategiformulering: er den konkret del. Det er her hvor kernekompetencer og kerne produkter vurderes og replanlægges, det er her hvor vi analysere hvilke konkrete konkurrencefordele der er til stede og hvordan disse kan optimeres, og det er her hvor vi vurdere selskabets Mission, Vision, og det Værdigrundlag der handles ud fra, og om der er den rette ”outside in” fokus.