Forretningsområderne

Acumen Consulting er en erfaren og anerkendt konsulent- og undervisningsvirksomhed. Vi har er har følgende fire forretningsområder:

  • Vi beskæftiger os med lederudvikling og ledelsesorienteret rådgivning gennem leder-uddannelsesforløb, der altid tilpasses den enkelte virksomheds kultur og fremtidige behov og personlig ledercoaching.
  • Vi planlægger og gennemfører – altid i tæt samarbejde med direktion og ledelse –implementeringen af kultur- og organisationsudviklingsprocesser gennem træning af ledere og medarbejdere og facilitering af de nye strategier og processer, værdier og forretningsmodeller.
  • Vi går ind som professionelle facilitatorer i ledergrupper, projektteams, direktioner og bestyrelser m.fl., hvor den gensidige kommunikation og samarbejdet altid har kritisk betydning for succes med strategien og organisationen.
  • Vi uddanner ledere og konsulenter både internt og gennem åbne uddannelsesforløb i at facilitere teams og strategiske processer.