High Performance teamudvikling i LEGO A/S

Visionen for ledergruppen i Quality in Operations i LEGO var at blive et high performance team, der var committed til fælles mål, fælles arbejdskultur på tværs af flere forskellige nationer og med afsæt i en fælles kommunikationsplatform. Ledende personer bag Acumen Consulting  designede et skræddersyet, modulopbygget udviklingsforløb med fokus på team, kultur, lederskab og empowerment, suppleret med personlig coaching, som kørte over en længere periode for at sikre forankringen og successen.

Vil du vide mere om  opgaven  i LEGO A/S, er du velkommen til at kontakte Partner Vagn Strandgaard