Mediation og konfliktmægling

Konflikter og spændinger på jobbet kan opstå  på baggrund af opgaverne, organisatoriske forhold eller på grund af personlige relationer mellem kolleger, som skævvrider relationerne mellem to eller flere personer internt i organisationen eller mellem eksterne partner som kunder, brugere og leverandører

Vi træder til som mediator, når spændingen har nået et niveau, hvor parterne ikke længere kan eller vil løse konflikten på egen hånd. Vi har flere års erfaringer og uddannelse i at mediere i såvel offentlige som private virksomheder, og erfaringen viser at det giver  en rigtig god ”menneskelig return on investment”.

Konfliktmægling/mediation er en frivillig og struktureret konflikthåndteringsmetode, der giver parterne mulighed for at sætte ord på holdninger, følelser og frustrationer  og sammen med mediatoren finde  frem til de bedst mulige løsninger, som er tilfredsstillende for alle parter.