Lederudvikling i CORO-FOOD A/S

Virksomheden stod over for udviklingen af en global markedskultur, en proces, der stillede anderledes og nye krav til såvel ledere som medarbejdere, og krævede forretningsforståelse og kulturudvikling. Vi udviklede et skræddersyet, længerevarende lederudviklingsprogram med udvalgte værktøjer og metoder, der imødekom de nye krav, og hvor lederne fik lejlighed til at arbejde så praksisnært som muligt med deres egne cases.

Vil du vide mere om vores arbejde i CORO-FOOD, er du velkommen til at kontakte associeret partner Steen Albert Pedersen.