Projekter

Vi har selv været der. Vi kender kompleksiteten, alle facetterne i projektgennemførelsesfasen herunder den vigtige koblingen til organisationens kommercielle side.

Samtidig har vi en særdeles god forståelse for mennesker og deres samspil i et projekt. Vi ved, at der kan være brug for professionel vejledning og facilitering af alle interessenterne i projektet.

En af vores store styrker er, at vi lever os ind i kundens behov og i projektets målsætning. Vi sætter os grundigt ind i projektet og den strategiske og organisatoriske kontekst. Vi arbejder med respekt for specialister og øvrige tilknyttede projektdeltagere, og kan varetage rollen som igangsættere, sparringspartnere, projektleder eller projektansvarlig.

Vi arbejder sammen med bestyrelser, direktioner, ledelse, projektgrupper, interessenter mm, og understøtter muligheden for at “se projektet udefra og ind”

Kontakt venligst Partner Torben Ellegaard eller Managing Partner René Vedø