Projekt

Personerne bag Acumen Consulting har haft ansvaret for hundredevis af projekter, fra store (DKK 250 mio. ++) til små. Vores erfaringer stiller vi gerne til rådighed. Vi deltager i projektet på alle niveauer fra advisor til ansvarlig.

Vi har gennem årene været involveret i mange succesfulde projekter – af vidt forskelligt omfang og indhold. Vi har erfaring for, at succes opnås gennem tilstedeværelse, styring og overblik. Projektværktøjer og projekt metoder kan være en hjælp til at fastholde et projekts fremdrift, men disse er helt afhængig af, at personerne i projektet har den passion – og de rammer – der skal til for at komme i mål til rette tid og kvalitet.

Vi er klar til at dokumentere vores erfaringsgrundlag og til at indgå i dialog om hvordan vi kan understøtte et projekt. Kontakt venligst Partner Torben Ellegaard eller Managing Partner René Vedø

.