Strategiimplementering

I Acumen Consulting opfatter vi strategiimplementering, som der hvor organisation og processer tilpasses strategien.

Det er her kommunikation og forankring skal sikre, at alle er med – og trækker i samme retning. Det er her hvor der udarbejdes konkrete tids og ansvarbestemte handlingsplaner, det er her hvor der i dagligdagen følges op, og hvor der foretages de nødvendige mindre justeringer af planer, efterhånden som ens viden vokser.

Alle implementeringer afsluttes med en evaluering. Vi definerer strategievaluering som den del, hvor de fastlagte mål måles, hvor  man absorbere den læring strategiprocessen har givet, og hvor værdien af processen “bogføres”  (evt. gennem en konkret ROI).