Skab
High Performance Teams

Et effektivt, et såkaldt High Performance Team er sjældent resultatet af en uplanlagt og tilfældig proces. At komme dertil stiller krav til en systematisk, struktureret, målrettet, utrættelig indsats fra såvel teamlederen som teammedlemmerne.

Enhver gruppe gennemgår enten en overvejende god eller en overvejende dårlig udvikling, men oftest er det tilfældigheder, der afgør, om det går den ene eller den anden vej.

”Great things in business
are never done by one person,
they’re done by a team of people.”

Steve Jobs

Hvilken fase er jeres teams i?

En af årsagerne til den tilfældige proces er, at hverken teamledere, teammedlemmer eller den omgivende organisation kan identificere eller beskrive, hvilken udviklingsfase jeres teams befinder sig i, og de deraf følgende konsekvenser for teamets effektivitet og produktivitet.

Har I råd til dårlige teams?

Konsekvenserne af dårlig teamudvikling er mangeartede og ofte ganske omkostningstunge for organisationen. Det kan medføre tab af eksekveringskraft, innovation og salg. Der kan opstå flere fejl, tidfrister bliver ikke overholdt, kvaliteten falder, sygefraværet stiger osv.

Fælles struktur faciliterer en positiv udvikling

Derfor er der et absolut behov for at kunne arbejde inden for rammerne af en begribelig, fælles struktur og referenceramme, som præciserer jeres teams nuværende tilstand og anviser, hvilke konkrete greb, I kan eller skal bruge for at lede og facilitere en styret, positiv udvikling.

”Talent wins games,
but teamwork and intelligence
wins championships.”

Michael Jordan

Drexler/Sibbets Team Performance Model™

Team Performance Modellen™ giver både den nødvendige struktur og de tilhørende metoder og værktøjer til teamets udviklingsarbejde. Team Performance Modellen™ bygger på anerkendt forskning inden for gruppeadfærd og procesteorier og kan bl.a. kombineres med forskellige grafiske værktøjer, som muliggør klare, visuelle rammer for den fælles teamudvikling og et højt lærings- og præstationsniveau.

Mål teamets tilstand

Med Team Performance Indikatoren™ kan I hurtigt og præcist identificere og beskrive ethvert teams tilstand, og dermed har I et grundlaget for den videre udviklingsindsats.

Selvansvarlighed og forpligtelse

Resultatet er velfungerende teams med medlemmer, der har lært at tage ansvar for deres personlige og fælles udvikling. Teams, der er båret af tillid, fælles mening og retning, og som har engageret og forpligtet sig til at ”spille hinanden gode” for at nå de fælles mål.

Team-Performance-Modellen

Læs om Skab High Performance Teams som pdf