Konfliktmægling

gennem mediation

Mediation er baseret på princippet om, at man samarbejder om at finde en løsning på problemerne, med fokus på fremtiden og på at genopbygge relationer, snarere end at placere skyld.

Konflikter opstår i alle samarbejds­situationer, og de kan koste mange ressourcer . Mange løses på en ukompliceret måde, og folk kommer videre. Men konflikterne på en arbejdsplads kan dog blive så fastlåste, at det går voldsomt ud over arbejdsindsatsen og trivslen. Langvarige og indædte konflikter koster direkte på bundlinjen. Effektiviteten og produktivitet falder, og stress og sygemeldinger er ikke usædvanlige.

I får medarbejdere,
ledere eller grupper,
der faktisk kan fungere
sammen igen.

En af de største forhindringer for en mere udbredt anvendelse af mediation på arbejdspladser er en manglende bevidsthed om, hvornår og hvordan en mediation foregår. Men vi kan gå ind i mange forskellige sammenhænge på arbejdspladsen:

  • Mellem to medarbejdere, en leder og en medarbejder, men også i mindre og større grupper.
  • I ledergrupper, bestyrelser og teams.
  • I mellem leverandør og kunde.
Værdien ved mediation

Ved at bruge en uddannet og erfaren mediator får I medarbejdere, ledere eller grupper, der kan fungere sammen igen, og som kan berige hinanden og deres omgivelser i stedet for det modsatte.

Selv den dygtigste leder og
den mest hensynsfulde kollega
kan ikke være neutral.

I får ligeledes en model at arbejde med i andre konflikter eller tvister, og kan på den måde demonstrere for resten af ­organisationen, at I tager mennesker alvorligt, og I gerne vil lære at blive bedre til at håndtere konflikter på en ­konstruktiv måde.

Vi kan sammen med jer også udarbejde et decideret konfliktdesign, som gør det let for alle i organisationen at vide, hvad de gør i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at igangsætte en mediation. På den måde er I med til at vise at mediation er en legitim måde at løse konflikter på.

Hvad er det, vi gør?

Vi møder de involverede parter med mindst mulig forhåndsviden for at sikre den nødvendige upartiskhed og neutralitet. Vi indleder kun en mediation, når begge eller alle parter deltager frivilligt i konfliktmæglingen. Ved større eller flere parter, kan vi arbejder med to mediatorer.

Hvor lang tid varer en mediation?

En mediation tager typisk en halv dag eller to halve dage over en kortere periode, men kan tage både kortere eller længere tid, afhængig af situationen og omfanget.

Hvordan arbejder vi i mediationsprocessen?

Vi arbejder ud fra tre overordnede ­principper:

Upartiskhed og neutralitet

Som mediator overholder vi alle principperne for mediation og handler upartisk og neutralt. Det betyder bl.a., at vi ikke giver gode råd eller foreslår løsninger på partnernes vegne.

Frivillighed

Vi igangsætter kun en mediation, hvis der foreligger en frivillig aftale mellem parterne. Begge parter skal have til hensigt at løse konflikten. Princippet om villighed gælder for alle parter på alle stadier i mæglingsprocessen.

Lighed mellem alle parter

Mediation bygger på en grundlæggende princip om, at hver af parterne har lige rettigheder.

Kontakt os for yderligere information.

Læs om konfliktmægling gennem mediation som pdf.