Ledercoaching

At udvikle sig som leder er i høj grad en individuel og meget personlig rejse, som kan være ganske krævende. Rejsen kan være frivillig, eller den kan være igangsat af nødvendigheden for konkrete forandringer.

Uanset udgangspunktet og behov kan inddragelsen af en erfaren ledercoach være en af de bedste metoder til at få fremdrift i udviklingen og skabe konkrete resultater.

Ledere og deres organisationer befinder sig under et betydeligt pres for at levere både bedre resultater og gladere medarbejdere samtidig med, at de befinder sig midt i en strøm af konstante forandringer. Under de forhold kan den rigtige coach og den rigtige coaching være et af de midler, som bringer lederne igennem, når udfordringerne er størst.

Coaching er en veletableret og
målrettet udviklingsmetode til en
accelereret udviklingsproces.

Coaching er en veletableret, målrettet og kraftfuld udviklingsmetode til en accelereret udviklingsproces. Med baggrund i vores mangeårige erfaringer er vi særdeles kompetente i at udfordre ledernes faste paradigmer, give kvalificeret feedback og hjælpe lederne med at opbygge nye paradigmer, nye handlemuligheder og således opnå bedre udøvelse af deres ledelse i praksis.

Tre nøgler til coaching, der giver værdi

For at ledercoaching skal give værdi for såvel leder som for forretning er der tre nøgler, der kan fungere som drivere:

  1. Klare formål og forretningsmål med ledercoachingen skal sikre, at vi arbejder på at skabe værdi både for lederen og for virksomheden.
  2. Indholdet af samtalerne adresserer målene. Hvis målsætningerne fokuserer på at skabe øget perfor­mance, er det de ting, vi taler om.
  3. Ansvaret for et coachingforløb fordeles i et effektivt trevejs partnerskab mellem kunden, kundens direkte leder/organisation og coachen. Når kundens direkte leder er med til at definere målene og resultaterne for ledercoachingen, styrkes koblingen til forretningens overordnede målsætninger.
Vi indgår en forpligtende relation

Når vi coacher, indgår vi i et samarbejde med lederen, hvor vi fører personen ind i en tankevækkende og kreativ proces, der inspirerer til at maksimere de personlige og faglige potentialer.

Praktikken

Hvert coachingforløb er unikt, men vi arbejder primært med et kortere og et længerevarende forløb. Vi kan mødes hos kunden selv eller i vore egne lokaler, som det passer bedst.

Kontakt os for en uforpligtende dialog om dine behov og ønsker.

Læs om Ledercoaching som pdf