Lederudvikling

Formålet med enhver form for lederudvikling er at skabe endnu bedre resultater for medarbejderne og for organisationen som helhed, ved at lederne bliver bedre til at forvalte deres rolle og ansvar, uanset den strategiske kontekst, niveau og anciennitet.

Ledelse foregår altid i en særlig organisatorisk og strategisk kontekst, og når konteksten ændrer sig, forandres kravene til ledernes stil, adfærd og kompetencer sig også. Dette skal lederudviklingen tage højde for, og vi faciliterer og coacher lederne, så de kan indfri de nye krav og skabe succes for medarbejderne og for organisationen. Af samme grund tror vi ikke på en ’one-size-fits-all’ tilgang i forbindelse med lederudvikling. Dertil er kravene og konteksten for forskellig fra leder til leder, selv i den samme organisation.

Ledelse er en nødvendighed;
God ledelse er ikke en selvfølgelighed.

Læringen og refleksionerne skal kobles direkte til lederens daglige arbejde

Vores ambition er, at lederne skal kunne bruge det, de lærer. Megen læring fra et i øvrigt godt lederkursus forbliver indkapslet i hovedet på lederne. Det er spild af ressourcer. Den mest effektive måde at fremme den nødvendige udvikling blandt lederne er, at man gør det muligt at integrere ledernes personlige udvikling og de øvrige komponenter i lederudviklingen direkte ind i virksomhedens større forretningsprojekter. Det stiller store krav til organisationen, men til gengæld giver det langt større effekt for alle.

De bagvedliggende overbevisninger skal ændres for at udvikle det nye mindset

At blive en mere kompetent leder indebærer i hovedreglen, at lederen ændrer konkrete adfærdsmønstre. Men selv om de fleste ved det, er de fleste organisationer alligevel ikke meget for at udfordre de grundlæggende årsager til ledernes aktuelle adfærd, fordi det er svært.

Men uden en betydelig grad af ubehag, er der ikke store chancer for, at adfærden ændrer sig. Ligesom den fysiske smerte er en uundgåelig konsekvens af den intensive træning for en atlet, må ledere også udfordre sig selv, hvis de vil nå nye niveauer i deres ledelsesarbejde.

Det kan være en stor investering at udvikle ledere,
men vi ved også, at det er endnu dyrere at lade være.
Der er megen dårlig ledelse,
og det kan aflæses direkte på bundlinjen.

Resultaterne skal måles

Investeringen skal give værdi. Der er flere måde at måle det på. En måde er at bruge en 360 graders  lederevaluering før og efter et udviklingsprogram, som også kan vise engagementet og ansvaret for egen læring.

En anden måde at måle på er ved at iagttage karriereudviklingen efter træningen. Forfremmelse kan være et nyttigt parameter at måle efter: Hvor mange udpeges til nye og mere ansvarsfulde positioner et til to år efter? Hvor mange af de øverste ledere deltog, og hvor mange har efterfølgende forladt virksomheden?

Endelig kan man med stor fordel undersøge effekten for forretningen. Det kan være reduktioner i omkostninger, mersalg eller højere produktivitet osv.

Hvordan arbejder vi?

Vi tager altid konkret udgangspunkt i kundens nuværende situation og ­arbejder ud fra denne hen imod de strategiske målsætninger med inspiration i det ovennævnte, som vi anser for alfa og omega i ansvarlig lederudvikling.

Kontakt os for en nærmere dialog om jeres konkrete behov, og hvordan vi kan hjælpe jer.

Læs hvordan vi arbejder med lederudvikling som pdf.