Teamledelse og teamfacilitering

Organisationer anvender i stigende grad tværfunktionelle teams på alle niveauer til at levere resultaterne. Med flere teams følger flere møder. Heraf følger behovet for kompetente teamledere og team-facilitatorer, som kan gøre teams og møderne effektive og værdiskabende.

Med det fokus på teams der er i erhvervslivet i dag, er det helt nødvendigt at have stærke og kompetente teamledere og facilitatorer, der inspirerer til tillid og respekt i teamet og motiverer til øget engagement og produktivitet.

Ingen kan fløjte en symfoni.
Det kræver et helt orkester.

H.E. Luccock

Teammedlemmerne skal bruge deres viden og tid optimalt

Mange såvel ledere som medarbejdere arbejder parallelt i flere teams og i sagens natur må team-medlemmer mødes jævnligt for at planlægge, koordinere og følge op, og alle har et presserende behov for at kunne bruge deres tid og viden effektivt. Det stiller krav til at bruge metoder, modeller og værktøjer i teamledelse og team-facilitering, der kan skabe robuste, handlekraftige og ­effektive teams.

Struktureret teamledelse giver målrettet teamudvikling

Teamlederne er ansvarlige for at give teamet den nødvendige struktur og rammer, og det handler som minimum om at sikre klare retningslinjer og fælles forståelse om:

 • Teamets mission og mål
 • Medlemmernes roller
 • Grundregler for samarbejdet
 • Hvor og hvordan teamet får de nødvendige informationer i organisationen
 • Beslutningsmandater og kompetencer


De bedste teamledere bruger desuden den nødvendige tid til at forberede hvert eneste teammøde og inddrager en facilitator til at facilitere processerne.

Ingen af os er så kloge som alle os.
Ken Blanchard

Komplekse udfordringer løses bedst i et team

Det er vigtigt at huske på, at vi danner teams, fordi de projekter eller problemer, der skal arbejdes med er for komplicerede og komplekse til, at en person kan løse dem alene. Og der kan påvises store gevinster ved at bruge teams. For når individer arbejder sammen i et team, bør der være en betydelig stigning i deres samlede kognitive kraft dvs. deres evne til at tænke, producere ideer til at løse eller forebygge problemer og i deres eksekveringskraft.

I én undersøgelse fremgår det imidlertid, at kun 40 procent af de adspurgte ledere følte, at de brugte møderne og tiden til nyttige diskussioner, hvor medlemmerne byggede oven på hinandens ideer. De resultater antyder, at teams ikke effektivt bruger 60% af deres medlemmers viden og kapacitet!

Facilitering sikrer den optimale brug af hjerne- og handlekapacitet

Men det sker ikke i velfaciliterede teams, hvor facilitatorer har en helt essentiel rolle i at hjælpe teamet med processen i teammøderne. Det indebærer specifikt, at de sikrer, at alle teammedlemmerne deltager, at de diskuterer, udøver ind­flydelse, løser problemer og håndterer deres uenigheder eller konflikter på en konstruktiv måde, der øger teamets samlede hjerne- og handlekapacitet.

Vores rolle

Vi kan bidrage på flere måder:

 • Vi kan facilitere jeres teams sammen med jeres teamledere og på den måde hjælpe til at skabe effektive og produktive teams.
 • Vi kan uddanne jeres teamledere (og gerne deres teams i det relevante omfang) i de nødvendige kompetencer, som giver trygheden og overskuddet i teamlederrollen, og vi skræddersyr udviklingsprocesser til netop jeres aktuelle behov.
 • Vi kan uddanne jeres teamledere, projektledere, HR-konsulenter og/eller andre nøglepersoner i jeres organisation i teamfacilitering.
 • Vi giver bl.a. adgang til et af verdens stærkeste teamudviklingskoncepter, Drexler & Sibbet’s High Performance Team Model™ koncept, som indeholder mange konkrete værktøjer og ­metoder, der sikrer struktureret og målrettet teamudvikling.

Eksempler på elementer, vi inddrager og arbejder med, er bl.a.:

 • Gruppeadfærd, gruppedynamikker og procesteorier i relation til teamudvikling.
 • Teamroller.
 • Adfærdstræk i teamets afklarede og uafklarede udviklingsfaser.
 • Konflikter og konflikthåndtering.
 • Facilitering af produktive og involverende teammøder.
 • Facilitering af gruppeudviklingssamtaler.
 • Anvendelse af team performance assessment til at evaluere og udvikle team performance.
 • Udvikling af teamets strategiske tænkning og forretningsforståelse.

Læs hvordan vi arbejder med teamledelse som pdf.