Train the Trainer

Vi uddanner topprofessionelle undervisere eller facilitatorer, og i samarbejde med jer udvikler og designer vi de koncepter og budskaber, som jeres trænerne skal formidle, undervise i og facilitere.

Ved at uddanne et internt træner­korps involverer I ildsjælene og skaber et højt engagementet helt ud i de yderste led af organisationen, som er med til at skabe ejerskab og forankring i forandringsprocesserne.

Skab energi og motivation
samtidig med at I beholder vigtig viden
om jeres organisation internt.

Fordelene er store, både for den enkelte træner og for jeres virksomhed.

Èn fordel er, at det skaber en kæmpe energi og motivation. En anden er, at I beholder vigtig viden om jeres organisation internt, og endelig , at I kompetenceudvikler mennesker i organisationen, der bagefter kan løfte meget mere.

Forløbets længde og indhold afpasses jeres konkrete forhold og behov, således at vi kan sikre de bedste trænere og en succesrig implementering af jeres koncepter, som kan spænde vidt.

Vi assisterer med at vælge og designe alle programmer og støtter løbende i selve implementeringsprocessen.

Kvalitet, dynamik og indlevelse hele vejen igennem er nøgleord, og vi har tredive års erfaringer med gennemførelse af Train the Trainer forløb i flere store organisationer og virksomheder, i og uden for Danmarks grænser.

Kontakt os for en nærmere dialog om jeres konkrete behov, og hvordan vi kan hjælpe jer.

Læs Train the Trainer som pdf